Skip to main content

Uw welzijn is onze zorg

Votre bien-être est notre soin

Your wellness is our care

Wat is Phytotherapie precies?

Recharger les batteries avec les 5 éléments

Recharging the batteries with the 5 elements

De vijf elementen
De vijf elementen
De vijf elementen
Het is een gamma dat ontwikkeld werd met een mengeling van geconcentreerde natuurlijke essences om onze vitale energie in evenwicht te brengen.
Het is gebaseerd op het energetisch principe van de traditionele Chinese geneeskunde, dat ons lichaam gezien wordt als een geheel van materie en energie. Daarom is het een lijn van verzorgingsproducten voor onze huid, lichaam en ziel.
Het Oosters concept over gezondheid en schoonheid vindt zijn oorsprong dus in het Oude China en werd door de eeuwen heen voortdurend verfijnd. Gezondheid en lang leven werd in het Oosten het meest gekoesterd, schoonheid werd altijd geassocieerd met gezondheid.
Schoonheid werd beschouwd als de ultieme weerspiegeling van een perfect evenwicht tussen fysische, psychische en geestelijke gezondheid. Schoonheid ontwikkelt zich indien de persoon deze drie factoren in zich kan harmoniseren en behouden.
Het uitgangspunt is het energetisch principe waarbij het lichaam zowel materie, alsook energie is. De theorie over ’Yin’ en ‘Yang’ en de ‘Leer van de 5 Elementen’ (Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water) zijn de basis van de methode Phyto5.
Ze vormen 5 complete lijnen die samen alle huidtypes behandelen. Het herstelt de energetische balans waardoor we ons weer goed voelen en gaan stralen, wat meteen voelbaar en zichtbaar is.
Hotel manoir Ogygia opende volgens deze methode haar gespecialiseerd instituut Phyto '5'.
Onze producten werden gemaakt uit actieve, hoogwaardige en geconcentreerde stoffen uit de natuur zoals klei, algen, plankton, oligo-elementen (mineralen) en vitaliserende etherische oliën.
De producten zijn uitzonderlijk krachtig door de hoge concentraties organische etherische oliën, daarom worden ze het best met professioneel en gepersonaliseerd advies gebruikt!
Kom zeker langs voor een persoonlijke behandeling en een energetische en natuurlijke verzorging!

Les cinq éléments peuvent être considérés comme un raffinement du principe du Yin et du Yang. Chacun des cinq éléments appartient à un type d'énergie chi. L'idée derrière les cinq éléments est difficile à expliquer, parce que tout comme le yin et le yang, non pas un seul mais beaucoup de pensées se cachent derrière ces cinq éléments.

Ils sont comme les saisons (avec l'automne divisé en deux saisons): le printemps, l'été, l'automne, la fin de l'automne et l'hiver. Mais ils sont également comparés aux heures de la journée, ou la direction du soleil (la hausse de l'Est au sud, la chute, et la nuit en proie).

La meilleure sensation des éléments se déùontra en effet en sentant la chaleur du soleil qui reflète (que ce soit au moment de la journée, ou la place de la saison).

The five elements can be considered as a refinement of the principle of Yin and Yang. Each of the five elements belonging to a type of chi energy. The idea behind the five elements is difficult to explain, because just like yin and yang, not one but many thoughts are hidden behind these five elements.

They are like the seasons (autumn being divided into two seasons): spring, summer, early autumn, late autumn and winter. But they are also compared to the time of the day, or the direction of the sun (rising from east to south, falling, and wracked night).

The best way to sense of the elements is by the warmth of the sun reflecting (whether at a particular time of the day, or the location in the season).


Phyto 5

Wellnessinstituut


Massage

Het in-olieën van het lichaam of abhyanga noemt men 'snehana', wat letterlijk 'liefde' betekent.

Specifieke bewegingen brengen uw energie weer in balans, op lichamelijk, mentaal en spiritueel niveau.

Het brengt verlichting bij vermoeidheid, brengt rust bij nervositeit en slapeloosheid, versterkt de immuniteit en verzorgt de huid.

Iedere massage vraagt een persoonlijke aanpak en wordt in overleg met de klant besproken.

De massage bestaat uit een combinatie van technieken gegeven door ervaren personen die intuïtief, energetisch, helend en harmoniserend masseren.

L’huilage du corps ou abhvanga s’appelle ‘snehana’ ce qui signifie littéralement ‘l’amour’.

Des mouvements spécifiques vous aident à retrouver la balance au niveau physique, psychique et spirituel.

Ce traitement procure du soulagement en cas de fatigue, du repos en temps de nervosité et d’insomnie, amplifie l’immunité et prend soins de la peau.

Chaque massage nécessite une approche personnelle et se compose en accord avec le client.

Le massage consiste d'une combinaison de techniques effectués par des experts qui vous massent de façon intuitive, énergétique, curative et harmonisant.

Lubricating the body or ‘abhanga’ is called ‘snehana’ which literally means ‘love’.

Specific movements will bring your energy level back in balance on a physical, mental as well as on a spiritual level.

It will relieve you from fatigue, bring tranquillity in times of stress and insomnia. It will equally strengthen your immunity and look after your skin.

Every massage requires a personal approach and every client will be consulted on its realization.

The massage consists of a series of techniques given by experts who massage you intuitively and energetically in a healing and harmonising manner.

Wat houdt dit in?

Quelles sont les parties?

What does this contain?

 • Relaxerende, vitaliserende en harmoniserende lichaamsmassage
 • onthaal
 • een tasje kruidenthee
 • ontspannend kruidenvoetbad
 • verzorging mogelijk met of combinaties van: essentiële oliën, hot lava stones, kruidenstempels, chromatherapie en drukpuntenmassage.
 • massage du corps relaxant, revitalisant et harmonisant
 • accueil
 • une tasse de tisane
 • composition du traitement personnel selon votre biorythme
 • possibilité de traitement avec : huiles volatiles, pierre chaudes, compresses aromatiques, thérapie chromatique et massage par pression.
 • a relaxing, revitalising and harmonising full body massage
 • a warm welcome
 • a cup of herb tea
 • relaxing foot bath, with a base of herbs
 • discussing the personal treatment according to your biorhythm
 • external care with ethereal oils, hot lava stones, herbal stamps, chroma therapy and pressure point massage

Een optimale massage duurt 2 u en bedraagt 140 euro pp. Een massage van 1u bedraagt 90 euro pp. Ook niet-hotelgasten kunnen van deze formule gebruik maken.

Un massage optimal dure 2 heures à 140€ pp; un massage d'une heure à 90€ pp. Ce traitement est également accessible aux non-résidants de l’hôtel.
An optimal (duo-)massage will last for 2 hours and costs €140 pp. A 1 hour massage costs €90 pp. Non-residents can also make use this formula.

Therapeutische Phoenix seat

Siège Phoenix thérapeutique

Therapeutic Phoenix seat

De PHOENIX is een therapeutische seat die ergonomisch, naar het menselijk lichaam gemodelleerd is.

Het tafelblad is een verwarmde natuursteen belegd met halfedelstenen.

Een overkoepeling met infraroodlampen, maakt deze revolutionaire uitvinding compleet.

Le phénix est un siège thérapeutique. Ce siège ergonomique est modélisé pour le corps humain.

Le plateau est une pierre chauffée garnie de pierres semi-précieuses.

Un parapluie avec lampes à infrarouge, chromothérapie et clair de lune, rend cette invention révolutionnaire.

The PHOENIX is a therapeutic seat.

This ergonomic seat os modeled to the human body.

The table top is a heated stone topped with semi-precious stones.

An umbrella with infrared lamps, color therapy and moonlight, makes this a revolutionary invention.